Kontakta oss!

Du når oss bäst genom email 
karamalmens.hemochskola(at)gmail.com

Styrelsen för läsåret 2018 - 2019
 
Ordförande             Christina Lundell
Sekreterare             Gabriella Palin-Holmberg
Kassör                      Joanna Warner
viceordförande    Jenny Lagerholm
Informatör              Annmari Turtiainen
Styrelsemedlem   Johan Strann
Skolans representanter     Anna Carpelan och Mariann Kvist

Verksamhetsgranskare  Niklas Karling

Ta gärna kontakt om det är något du undrar över!

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften 2018-2019

Avgiften brukar vara 10 euro per familj och den går oavkortat till verksamhet för barnen. Läs mera »
Christina Lundell
24.01.2019 kl. 21:16