Skulle din klass behöva en egen kassa?

Öronmärkta klasskassor på Hem och Skolas konto är en service för att göra det enklare att hantera bl.a. lägerskolekassorna. Pengarna ligger på Hem Skolas konto men de är öronmärkta för klassen i bokföringen.

De flesta tidigare klasser har utnyttjat den här möjligheten (som inte är en skyldighet). Det finns flera goda skäl till detta:

  • Många företag och fonder betalar helst sina understöd till en registrerad förening.
  • Femmorna samlar till exempel ofta in pengar till lägerskolan (som hålls på åk 6) i samband med olika Hem och Skola -evenemang ("femmornas café). Intäkterna blir då behändigt räknade, öronmärkta och införda på det rätta kontot samband med evenemanget. Man kan naturligtvis börja samla redan tidigare.
  • Klassen kan själv betala in sina intäkter på kontot också från andra evenemang/insamlingar.
  • Hem och Skolas kassör kan betala klassernas egna lägerskole- och andra fakturor direkt från Hem och Skolas konto.

Andra alternativ

Det är naturligtvis helt ok att en klass åtar sig hela penningtrafiken själv. Man kan också köra med ett eget bankkonto parallellt. Då gäller det att i klassen utse en ansvarsperson som sköter transaktionerna och har hand om kontot, eller eventuellt öppnar ett nytt konto i någon bank.

Vill du ha mera information/öppna en klasskassa?

Hem och Skolas kassör - Joanna Warner  karamalmens.hemochskola@gmail.com

Inbetalning till klasskassan

Skriv tydligt och entydigt i meddelandefältet till vilken klass + skolår inbetalningen ska öronmärkas! Då vet kassören att bokföra den rätt. 

Till exempel:
Lägerskolan är på hösten 2018 för åk 6.
Du betalar in en summa på våren 2018 då ditt barn är på 5A.
Skriv då Klasskassa 5A 2017-2018 (eller Klasskassa 6A 2018-2019)