Medlemsavgiften 2018-2019

24.01.2019 kl. 21:16
Avgiften brukar vara 10 euro per familj och den går oavkortat till verksamhet för barnen.

Den årliga medlemsavgiften är frivillig men desto mera välkommen! Medlemsavgifterna är jätteviktiga för oss och vi är mycket tacksamma för din insats! De evenemang vi arrangerar enbart för vuxna finansierar vi separat, i allmänhet till självkostnadspris. 

Medlemsavgiften för läsåret 2018 – 2019 är 10 euro/familj.
Vi är också tacksamma för eventuella frivilliga bidrag. 

Betalningsuppgifter 

FI03 4055 2920 0133 25      BIC HELSFIHH  

Meddelande    "HoS medlem" + läsår 

Summa             10 e/familj + eventuellt frivilligt bidrag 

Tack för strå till stacken! 

Här hittar du mera info!

Christina Lundell

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften 2018-2019

Avgiften brukar vara 10 euro per familj och den går oavkortat till verksamhet för barnen. Läs mera »
Christina Lundell
24.01.2019 kl. 21:16