Karamalmens HoS - Medlemsavgift 2019 - 2020

Verksamheten finansieras genom stipendier från olika stiftelser och i samband med  årligen återkommande evenemang. Medlemsavgiften är en av våra viktigaste inkomstkällor och ett tummen upp från din sida. Du vill väl vara med?

Vart går pengarna? 

Vi jobbar tillsammans för att samla in pengar till guldkanten i vardagen för barnen.

  • utfärder, teaterbesök, kultur, iddrott
  • klubbar
  • rastkioskerna (bollar, hopprep och andra utegrejer)
  • böcker, tillbehör och material enligt skolans önskemål
  • luciaglöggen, julgodispåsarna, material till Bräncca-cupen, höst/julmarknaden
  • Stafettkarnevalen (i Åbo 2018)
  • stipendier vid avslutningarna

I verksamhetsplanen hittar du mera deltaljer.

Medlemsavgiften för läsåret 2019 – 2020 är 10 euro/familj.
Vi är också tacksamma för eventuella frivilliga bidrag. 

 

Karamalmens Hem och Skola förening rf Styrelsen 

Betalningsuppgifter 

FI03 4055 2920 0133 25      BIC HELSFIHH  

Meddelande    "HoS medlem" + läsår 

Summa             10 e/familj + eventuellt frivilligt bidrag 

Tack för strå till stacken!