Årsmötesmaterial

Senaste - 2017

Protokoll 
Verksamhetsberättelse 2016 - 2017   

Bokslutet och budgeten:
Ta gärna kontakt med oss om du vill ha en kopia.

Tidigare möten 

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Protokoll 2013

Protokoll 2012

Protokoll 2011

Protokoll 2010

 

Årsmötet

Karamalmens Hem och Skola är en registrerad förening med styrelse och stadgar. Varje höst har vi årsmöte då redogör för vart pengarna gått och berättar om kommande planer. Kanske du har några nya idéer på lut? På årsmötet har du ett bra tillfälle att vara med och välja in nya medlemmar i styrelsen. 

Vi brukar vara spontana och dela upp uppgifterna sinsemellan, så det blir inte så mycket att stå i med. Dessutom har vi ju alla föräldrar i klasserna som deltar i både det ena och det andra. Vi brukar ha jättetrevligt på våra styrelsemöten, för det mesta i skolans lärarrum. Ibland går vi ut och äter tillsammans. Välkommen med!